Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek. Als kinderen jonger dan 12 jaar oud zijn ga ik altijd eerst met de vader en/of moeder in gesprek.

Het is een gesprek waarin ik zal onderzoeken wat er nodig is. Hierna besluiten we met elkaar of en hoe de begeleiding eruit gaat zien. Vervolgens maken we een afspraak voor het intakegesprek. Hierin worden doelen geformuleerd die tijdens de begeleiding een belangrijke rol hebben. Na vijf sessies vindt er een evaluatie plaats. Dan bepalen we met elkaar of de begeleiding resultaat heeft en zo nodig worden doelen bijgesteld.

 


Praktijk September
Platanenstraat 29
3785 LD Zwartebroek
Tel.: 0342 - 462 944
info@rouwpraktijkseptember.nl

Kvknr: 08176595
BTW : 192512201B01