Supervisie

Rouw van de ander, raakt de rouw in onszelf aan.


Daarom is het van belang je eigen verliesverhaal te leren kennen. Je komt in het werken met mensen ook altijd jezelf tegen. Persoonlijk volg ik ook intervisie en supervisie. Het helpt mij om zicht te krijgen op mijn eigen blinde vlekken in het werken met mensen. 
Na een periode van bezinning opende ik opnieuw mijn praktijk op de nieuwe locatie aan de Veenburgerhof. Terwijl ik de vloer aan het soppen was, realiseerde ik mij dat elke client die de trap op komt lopen. Mij op een nieuwe manier zal ontmoeten. Met alle ervaringen (zowel persoonelijk als professioneel) die achter mij liggen. 
Dat is het resultaat van de bereidheid elke keer als professional opnieuw naar jezelf te durven en kunnen kijken. Met alle kwetsbaarheid en kracht die daarin besloten ligt. 

Binnen praktijk september kan je als professional ook terecht met je vragen en casuïstiek.


Welkom! Ik leg graag mijn pad naast het jouwe...


Praktijk September
Veenburgerhof 9
3785 LZ Zwartebroek
Tel.: 06-45721836
marijke@praktijkseptember.nl