Praktijk September is deelnemer van de Ethische Code van Phoenix opleidingen.

Om de Ethische Code in te lezen klik hier.
Om de klachtenregeling in te lezen klik hier.

Een deelnemer werkt vanuit de navolgende vijf uitgangspunten:
Autonomie
Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De
inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.
Heelheid
Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet
heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.
Identiteit
Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en
omstandigheden.
Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.
Zingeving
Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een
groter geheel.