Opleidingen Land van Rouw

Sinds Februari 2016 Is Marijke Van Veldhuizen Als Trainer Verbonden Aan Land Van Rouw.

Basisopleiding:
De basisopleiding is ontwikkeld door Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. Inmiddels is ons team versterkt door Wim van Lent en Gijs Visser en werken we samen met co-trainers. Sinds 2010 heeft de opleiding een officieel erkende, geaccrediteerde post –hbo status. De opleiding gaat over het begeleiden van rouw bij verlieservaringen en hechting- en verliestrauma’s.

Opleiding omgaan met verlies kinderen en jongeren:
Opleiding Land van Rouw/ Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren is ontwikkeld voor mensen die (willen gaan) werken met kinderen, jongeren en hun ouders met een verlieservaring of een verliestrauma. De opleiding richt zich niet op één bepaalde beroepsgroep omdat we rouwende kinderen en jongeren overal kunnen ontmoeten. Vanaf het moment dat je welkom wordt geheten in het leven, ga je je hechten aan voor jou belangrijke personen en vroeg of laat moet je ook weer afscheid van hen nemen. Rouwen is daarbij de normale en gezonde reactie op dit verlies.

De opleiding heeft tot doel het opleiden van mensen in het omgaan met en begeleiden van kinderen en jongeren en hun ouders / verzorgers met een verliestrauma. De opleiding leidt op tot rouwbegeleider / verliesconsulent.

Beroepskrachten in alle sectoren waar gewerkt wordt met rouwende kinderen en jongeren zoals welzijn, gezondheidszorg, palliatieve zorg, pastoraal werk, onderwijs, uitvaartbegeleiding, nazorg enz. Ook mensen die zich in het vrijwilligerswerk nadrukkelijk bezig houden met rouwende gezinnen kunnen deelnemen aan de opleiding.

Link naar: www.landvanrouw.nl


Praktijk September
Platanenstraat 29
3785 LD Zwartebroek
Tel.: 0342 - 462 944
marijke@praktijkseptember.nl